AdrianaKwiatkowska

REGULAMIN PRACOWNI TERAPEUTYCZNEJ

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja, podczas której Klient przekazuje informacje dotyczące trudności, poziomu funkcjonowania oraz stanu zdrowia. Na tej podstawie terapeuta ustala zakres pomocy oraz plan terapii.

 2. Klient zobowiązują się do dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących diagnoz oraz informacji o innych formach terapii stosowanych aktualnie lub w przeszłości, a także do poinformowania o ewentualnych przeciwwskazaniach do terapii, przyjmowanych lekach i chorobach. 3. Klient zobowiązuje się do współpracy z terapeutą .

 4. Klient zobowiązuje do systematycznego uczestnictwa w sesjach, co jest warunkiem skuteczności i efektywności procesu zdrowienia. W przypadku częstych nieobecności (wyłączając chorobę, przypadki losowe) terapeuta może zawiesić dalszą współpracę. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą i trwają od 30 do 80 minut. W przypadku spóźnienia, zajęcia nie będą przedłużone, a ich cena nie obniży się. 

5. Sesje wykupione w pakiecie należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym lub w ciągu 2 miesięcy kolejnego roku.

6. Opłaty za sesje i inne oferowane produkty  należy uiścić zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.adrianakwiatkowska.be  przed sesją na konto o numerze Bank KBC 73 7360 4573 5160 ; w przypadku sesji online, jeden dzień przed planowanym terminem. Jest również możliwość płatności gotówką w przypadku wykupienia pakietu sesji. Zajęcia opuszczane przez Klienta są płatne. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwa zmiana ustalonego terminu spotkania, o ile termin ten będzie dostępny.

 7. Zajęcia odwołane przez terapeutę zrealizowane będą w innym terminie uzgodnionym z Klientem. 8. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen. Klient zostanie poinformowany o zmianie z miesięcznym wyprzedzeniem.

 9. Wszelkie informacje przekazane terapeucie mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom postronnym bez uprzedniej zgody Klienta. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia życia.

11. Zamawiając terapię dla osoby poniżej 18 roku życia rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do podpisania kontraktu terapeutycznego.

 12. Zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem Pracowni Terapeutycznej jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 

Pracownia terapeutyczna

Lelieplaats 15 2660 Hoboken (Groepspraktijk Sorghvliedt)

www.adrianakwiatkowska.be